Anders Gammelgaard Thorsen

Autoriseret Psykolog
anders@tidenspsykologer.dk

Anders er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Metodisk er Anders velbevandret inden for systemisk-narrativ, løsningsfokuseret og kognitiv adfærdsterapi, og han lægger stor vægt på at tilpasse sin fremgangsmåde efter klientens behov. Der tilstræbes altid en ligeværdig relation, hvor terapeut og klient indgår i et samarbejde om at nå et mål, der er realistisk og relativt klart defineret.

Anders har dels erfaring inden for både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samt især arbejdet med almenpsykologiske problemstillinger inden for en korttidsterapeutisk ramme.

Modtager ikke klienter henvist fra egen læge.

Scroll til toppen