Emma Aaskov

Master of psychology
emma@tidenspsykologer.dk

Jeg har taget min master of psychology I West Palm Beach, Florida, USA og efter krav fra psykolognævnet er jeg i færd med at skrive mit 2. speciale – denne gang på dansk. 

Mit udgangspunkt med et terapeutisk forløb er, at møde den enkelte som værende sin egen. Dette betyder, at vi i fællesskab undersøger og udforsker den udfordring som bliver bragt op i forløbet. For at dette kan gøres optimalt, er det vigtigt for mig, at der er en god og tillidsfuld relation og tryghed i terapilokalet. Dette kan mærkes ved, at jeg prioriterer at møde klienten der hvor vedkommende selv er. Vi arbejder ud fra dit ønske, fremfor en plan der er lagt på forhånd. I ethvert forløb vil der være plads til at skifte spor, videreudvikle samt at udfordre sig selv.

Scroll til toppen