Sebastian Boesgaard Bloch

Psykolog studerende
info@tidenspsykologer.dk

Psykologistuderende ved Syddansk Universitet og medlem af Dansk Psykologforening.

I terapien lægger jeg vægt på at opbygge et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi i fællesskab kan arbejde med de udfordringer, der bringes op.

Autencitet, empati og ærlighed er nøgleord for mig i mødet med klienten. I øvrigt er en særligt vigtig grundtanke, at samtalen altid tager afsæt i den individuelle klients livsverden. Det betyder også, at terapien tilpasses i takt med klientens udvikling. I denne udvikling er det vigtigt for mig vedvarende at bidrage med støtte og hjælp til, hvordan de redskaber, vi arbejder med, kan anvendes i livet uden for terapilokalet.

Fagligt tager jeg udgangspunkt i den kognitive og den eksistentielle tradition.”
Scroll til toppen