Heidi Schmidt Philipp

Cand. pæd i psykologi
heidi@tidenspsykologer.dk
Telefon 22102222

Heidi har mange års erfaring fra PPR på både det specialiserede og det almene område, hvor børn, unge og familier har været i fokus.

Heidi har ligeledes mange års erfaring med individuel terapi til børn, unge og voksne og har omfattende efteruddannelse inden for bl.a. kognitiv, systemisk og eksistentiel terapi.

Heidi har særlig indsigt og erfaring i ADHD og Autismespektrumforstyrrelser og tilbyder både samtaler med fokus på psykoedukation og udvikling, samt samtaler af mere støttende og regulerende karakter.

”I terapien ønsker jeg at skabe et rum der er præget af tryghed, nærvær og forståelse, og hvor du får ro og mulighed for at undersøge og måske udfordre det der er svært for dig i dit liv lige nu.”

Scroll to Top