Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne side har til formål at informere dig om, hvordan Tidens Psykologer indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger – alt sammen i overensstemmelse med persondatalovgivningen – forkortet GDPR.
For at vi kan oprette dig i vores kalender og afregningssystem og for at kunne rette henvendelse til dig – hvis vi for eksempel har brug for at aflyse din tid – registrerer vi følgende oplysninger:

CPR-nummer
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Jævnfør gældende lovgivning skriver psykologerne journal. Der tages noter med det formål, at følge udviklingen i forløbet og at støtte den enkelte klient bedst muligt i relation til egen personlig udvikling i løbet af terapiforløbet. Disse journalnotater behandles i overensstemmelse med Psykologloven og Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser for psykologer.
Som psykolog hos Tidens Psykologer er man underlagt tavshedspligt jf.

Psykologloven. Det betyder, at vi ikke kan eller må videregive disse oplysninger til 3. part uden dit skriftlige samtykke. Dog har alle psykologer indberetningspligt og skærpet underretningspligt, jf. Bekendtgørelsen af lov om social service. Det betyder, at psykologerne i helt ekstraordinære tilfælde kan eller skal underrette kommune eller anden offentlig instans.

Som klient hos Tidens Psykologer har du til enhver tid ret til at få adgang til dine journalnotater. Du har også ret til at sikre dig, at de indhentede oplysninger er korrekte. I tilfælde af samarbejde med en anden behandler overføres dine data og oplysninger nemt, såfremt du indvilliger og giver samtykke til en sådan overførsel.

Du har ret til at få oplysninger slettet, såfremt dette ikke strider mod gældende lovgivning.

Klinikken gemmer kun oplysningerne i 5 år efter afsluttet behandling. Herefter bliver alle data slettet.

Alle oplysninger opbevares i et GDPR sikret klinik system.

Måtte du som klient have spørgsmål til måden vi håndterer dine oplysninger på er du velkommen til at kontakte os og spørge ind. Vi kan kontaktes her:

Tidens Psykologer Aps
Vestergade 19
5000 Odense C
E-mail: info@tidenspsykologer.dk
www.tidenspsykologer.dk

Scroll to Top