Kamilla Turgeman

Autoriseret psykolog
kamilla@tidenspsykologer.dk
Telefon 22102257

Kamilla er uddannet Cand.Psych. fra Syddansk Universitet, autoriseret af dansk psykolognævn og medlem af Dansk Psykolog Forening.

I terapien lægger Kamilla vægt på etablering af den terapeutiske relation mellem terapeut og klient, hvor kernen er tryghed, tillid og ærlighed. Klienten vil blive mødt i et anerkendende og empatisk rum, hvor klienten opnår det bedst mulige resultat ved en fælles aktiv indsats. Terapien tager form i et samspil med respekt for klientens viden om egen livssituation og Kamillas faglige ekspertise. Dette vil danne rammen for terapien, hvor der fælles findes en løsning på de udfordringer klienten står overfor.

Nogle af de områder Kamilla har særlig viden og erfaring med er stress, angst, depression, lavt selvværd, traumer, sorg og livskriser.
Kamilla har mange års erfaring i arbejde med unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF) og ADHD, særligt med fokus på selvforståelse og håndtering af hverdagen.

Kamilla har ud over sin uddannelse på Syddansk Universitet gennemgået Kurser og efteruddannelser, herunder; Færdighedstræning i counselling, Kursus i arbejs- og organisation psykologi, Assesmentkursus – systematisk klinisk udredning og vurdering (Godkendt til specialistuddannelsen), Kursus om tidlig stress og omsorgssvigt i et børneneuropsykologisk perspektiv (Godkendt til specialistuddannelsen), Efteruddannet traumeterapeut i USA (ART – Accelerated Resolution Therapy ). En terapiform der er udviklet specielt med fokus til behandling af traumer.

Tager ikke klienter henvist fra egen læge.

Scroll to Top