Zahra Rammahi

Autoriseret Psykolog
zahra@tidenspsykologer.dk
Telefon 22102262

Zahra er uddannet Cand.Psych. fra Syddansk Universitet, autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Zahra lægger vægt på, at klienten bliver mødt med nærhed og respekt, og på at etablere et godt samarbejde. Det er meget vigtigt, at klienten føler sig anerkendt, forstået og mødt med empati i det terapeutiske rum. I fællesskab udforskes de udfordringer som klienten aktuelt står i, både som de er, men også i de sammenhænge de indgår i. Det er ønskeligt at klienten er aktiv deltagende, da dette danner afsæt for klientens udvikling.

Zahra tager hovedsagelig afsæt i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang, og tilpasser terapien klientens situation og problemstilling.

Zahra har flere års erfaring i at arbejde med unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF). I et samtaleforløb indgår rådgivning og psykoedukation, om egen diagnose, udfordringer og ressourcer, samt redskaber til håndtering af hverdagssituationer og belastningssymptomer.

Modtager ikke klienter henvist fra egen læge.

Scroll to Top