Zahra Rammahi

Autoriseret Psykolog
zahra@tidenspsykologer.dk
Telefon 22102262

Zahra er uddannet Cand.Psych. fra Syddansk Universitet, autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

I terapien lægger Zahra vægt på, at klienten bliver mødt med nærhed og respekt, og på at etablere et godt samarbejde. Det er vigtigt, at klienten føler sig anerkendt, forstået og mødt med empati i det terapeutiske rum. I fællesskab udforskes de udfordringer som klienten aktuelt står i, både som de er, men også i de sammenhænge de indgår i. Det er ønskeligt at klienten er aktiv deltagende, da dette danner afsæt for klientens udvikling.

Der ydes psykoterapeutisk behandling til unge – og voksne med forskellige psykiske problemstillinger bl.a. arbejdsrelateret stress, angst, OCD, depression, sorg, livskriser, PTSD, ADHD, autisme, identitetskriser, psykisk vold og lavt selvværd.

Zahra har flere års erfaring i at arbejde med unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF). I et samtaleforløb indgår rådgivning og psykoedukation, om egen diagnose, udfordringer og ressourcer, samt redskaber til håndtering af hverdagssituationer og belastningssymptomer.

Zahra har kendskab til målgruppen med en multikulturel baggrund, da hun har stor forståelse og erfaring med arbejdet i de udfordringer, der kan ligge i samspillet mellem forskellige normer, traditioner og kulturer, herunder udfordringer relateret til identitet og livsforståelse.

Zahra brænder for at arbejde med kriseramte kvinder, hvor der er fokus på bearbejdelse af de kriser der måtte have været. Der lægges vægt på at skabe ro, genvinde egne grænser, selvværd og dømmekraft, som kan have været nedbrudt af psykisk vold i nære relationer.

Forløbene er primært individuelle men når det giver mening inddrages pårørende/partnere.

Der tages hovedsagelig afsæt i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang (KAT), metakogitiv terapi (MKT), Compassionfokuseret tilgang (CFT) og også Acceptence and commitment Terapi (ACT). Terapien tilpasses klientens situation og problemstilling.

Zahra har ud over sin uddannelse på Syddansk Universitet gennemgået flere kurser, herunder; Færdighedstræning i counselling, Kursus i arbejds- og organisation psykologi, Assesmentkursus – systematisk klinisk udredning og vurdering (Godkendt til specialistuddannelsen), Den psykologiske undersøgelse ift. små- og skolebørn samt unge (Godkendt til specialistuddannelsen), Kursus i kognitiv adfærdsterapi og kursus ved Tony Attwood (Specialist på autisme feltet).

Modtager ikke klienter henvist fra egen læge.

Scroll to Top